Live recordings

Hvem kan søge Arbejdsmiljøpuljen

145 views
May 11, 2021
Klippet er fra et webinar om Arbejdsmiljøpuljen. Arbejdsmiljøpuljen kan søges til arbejdsmiljørådgivning, fysisk
træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler. Puljen administreres af Arbejdstilsynet
Læs mere om Arbejdsmiljøpuljen på https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoepuljen/