Arbejdsmiljøarbejdet

Oplæring & instruktion

839 views
April 26, 2019 apv, startpakke

I denne video får du viden om kravet til at oplære og instruere dine ansatte i hvordan de udfører deres arbejde, så risici for fejl og ulykker undgås. Læs mere om reglerne på området i AT-vejledningen om oplæring, instruktion og tilsyn med arbejde - https://at.dk/regler/at-vejledninger/oplaering-instruktion-tilsyn-1-7-1/

OBS: Startpakken som der refereres til sidst i videoen er ikke længere tilgængelig.