Om Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Det er vores mission at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt at forebygge nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Formål, mål og resultater

Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø. Det er Arbejdstilsynets mission at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt at forebygge nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Læs om Arbejdstilsynets formål og opgaver, vores strategi, årsrapport, mission, vision og værdier.

Formål, mål og resultater

Organisation

Arbejdstilsynet består af en direktion og fire centre: Arbejdsmiljøfagligt Center, der bor i København, og tre tilsynscentre, der bor i henholdsvis Kolding (TC Syd), Hadsten (TC Nord) og København (TC Øst).